กีฬายิงธนู (archery) เป็นศิลปะการใช้อาวุธประเภทใช้ยิงจากที่ไกล

กีฬายิงธนู

มักใช้กันในสงคราม หรือการสู้รบต่างๆ ประกอบด้วยคันธนู (bow) ซึ่งมีไว้เสียบลูกศร (arrow) ที่ปลายเป็นเหล็กแหลม คันธนูจะมีรูปร่างโค้ง และขึงด้วยสายธนู (bow string)ใน กีฬายิงธนู จะเริ่มจากการเอาลูกศรมาเสียบไว้ข้างคันธนูกับสายธนู จากนั้นก็จะดึงสายธนูให้ตึงเพื่อสะสมพลังงาน เมื่อปล่อยสายธนู

พลังงานที่สะสมในคันธนูจะทำให้ลูกธนูพุ่งไปข้างหน้า ความไกลและความแรงขึ้นอยู่กับผู้ยิง กีฬายิงธนู มีหลายแบบเช่น ธนูอาบยาพิษ เป็นต้น ปัจจุบันธนูได้พัฒนาเป็นเกมกีฬาในกีฬายิงธนูไป เมื่อทุกคนยิงเสร็จแล้วจึงจะเดินไปที่เป้าได้เก็บลูกธนูไว้ในซองลูกธนูในซองลูกธนูจนกว่าจะเข้าเส้นยิงและถึงเวลายิง

อย่าปล่อยลูกธนูออกไปจนกว่าจะเห็นเป้าหมายชัดเจน และแน่ใจว่าบริเวณใกล้เคียงหรือด้านหลังของเป้าปลอดภัย อย่าพยายามแสดงความสามารถด้วยการใช้ผู้อื่นเป็นเป้า หรือให้ผู้อื่นถือเป้าที่จะยิง อย่าปล่อยลูกธนูออกไปถ้าไม่สามารถเห็นตำแหน่งที่ลูกธนูจะ ไปตก อย่ายิงธนูระยะไกลที่เป็นป่าไม่

กฎสำคัญที่สุดในการยิงธนู คือ กฎแห่งความปลอดภัย ใน กีฬายิงธนู

อาจสร้างอันตรายให้กับคนอื่น ๆ ได้ หากขาดการระมัดระวัง และประมาทใน  ดังนั้นผู้เล่น กีฬายิงธนู จึงต้องยึดกฎแห่งความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ก่อนทีจะยิงธนูทุกครั้งต้องแน่ใจว่าบริเวณเป้า และด้านหลังเป้าปลอดภัย ไม่มีคน สัตว์หรือสิ่งของอยู่ใกล้เกะกะ จึงจะปล่อยลูกออกไป

พึงรักษากฎแห่งความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ระลึกเสมอว่า ธนูเป็นอาวุธ ที่ใช้ในการกีฬาเท่านั้น ลูกธนูที่ยิงออกไปก่อให้เกิดอันตราย ได้หากผู้ยิงขาดความระมัดระวัง ในขณะที่รอจะเข้าเส้นยิง หรือช่วยดูตำแหน่งลูกธนู ให้กับนักยิงธนูผู้อื่นขณะทำการยิงให้อยูู่ด้านหลังของผู้ยิง หรือบนเส้นยิง

อย่ายิงธนูขึ้นฟ้าตรง ๆอย่าใช้ลูกธนูที่ชำรุด ตรวจดูลูกธนูของ กีฬายิงธนู แต่ละลูกโดยละเอียดในขณะเก็บลูกอย่าขึ้นคันธนูผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามน้าวสาย ธนูไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่าแตะต้องอุปกรณ์ยิงของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่าสวมรองเท้าแตะหรือไม่สวมรองเท้าเดินในสนามยิงธนู ช่วยเหลือเพื่อนนักยิงธนูและ กีฬายิงธนู

สรุป ความนิยมของ กีฬายิงธนู เริ่มต้นขึ้นจากชาติสหรัฐอเมริกา

กีฬายิงธนู กลับเข้ามาใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1972 และที่แรกของการแข่งขันยิงธนู คือ ประเทศเยอรมนี พร้อมการถูกบรรจุให้เป็นกีฬาประเภทลานแบบไฟท์ชู้ทติ้ง ที่เน้นเรื่องความแม่นยำเป็นหลัก มีการแบ่งประเภท การยิงธนูออกเป็นหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่จะลงแข่งขันในปีนั้น ๆ ความนิยมของการยิงธนูเริ่มต้นขึ้นจากชาติสหรัฐอเมริกา

ที่ได้นำธนูมาพัฒนาและเป็นตัวทดสอบทักษะความแม่นยำของผู้คนทั่วไป จึงได้รับความนิยมสูงและถูกทำมาเป็นกีฬาที่มีการประดิษฐ์ กีฬายิงธนู อุปกรณ์กันเองในช่วงแรกและเริ่มมีธุรกิจด้านการผลิตกีฬายิงธนู อุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะขึ้นมา

ซึ่งธนูนั้นจะเป็นบททดสอบด้านทักษะความแม่นยำ, การวิเคราะห์เป้าหมาย และการยิงที่สามารถยิงได้ ทั้งระยะใกล้และไกล ดังนั้น จึงถือว่าเป็นหนึ่งในกีฬาที่นอกจากจะสร้างความแข็งแกร่ง และแม่นยำแล้ว ยังช่วยทำให้เกิดการวิเคราะห์ และการวางแผนที่ดีอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *