ฟุตบอล หรือ ซอคเกอร์ ที่มีผู้สนใจที่จะชมการแข่งขันมากที่สุดในโลก

ฟุตบอล

ชนชาติใดเป็นผู้กำเนิดกีฬา ฟุตบอล นี้อย่างแท้จริงนั้น ไม่อาจจะยืนยันได้แน่นอน เพราะแต่ละชนชาติ ต่างยืนยันว่าเกิดจากประเทศของตน แต่ในประเทศฝรั่งเศส และประเทศอิตาลี ได้มีการละเล่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ” ซูเลอ” (Soule)

จิโอโค เดล คาซิโอ มีลักษณะการเล่น ที่คล้ายคลึงกับกีฬา ฟุตบอล ในปัจจุบัน ทั้งสองประเทศอาจจะถกเถียงกันว่ากีฬาฟุตบอลถือกำเนิด จากประเทศของตน อันเป็นการหาข้อยุติไม่ได้ เพราะขาดหลักฐานยืนยันอย่างแท้จริง ดังนั้น ประวัติของกีฬา ฟุตบอล ที่มีหลักฐานที่แท้จริง ก็สามารถจะอ้างอิงได้

เพราะการเล่นที่มีกติกาการแข่งขัน ที่แน่นอน คือประเทศอังกฤษเพราะประเทศอังกฤษตั้งสมาคมฟุตบอลในปี พ.ศ. 2406 และฟุตบอลอาชีพของอังกฤษเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2431 วิวัฒนาการ ด้านฟุตบอลจะเป็นไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ตลอดมา

ต้นกำเนิดกีฬา ฟุตบอล ทางฝั่งตะวันออกไกลจะได้รับอิทธิพลมาจากอะไร

ฟุตบอล มาจากสงครามครั้งสำคัญๆ เช่น สงคราม พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราช ได้นำเอา ” แกลโล – โรมัน ” (Gello-Roman) พร้อมกีฬาต่างๆ เข้ามาสู่เมืองกอล อันเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของกีฬา ฟุตบอล ในอนาคต และการเล่นฮาร์ปาสตัม ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นกีฬา ซูเลอ

ประโยชน์ของการเล่นกีฬา ฟุตบอล เป็นกีฬาที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบ ที่ชาญฉลาดและแก้ปัญหาอย่างฉับพลันได้ดีช่วยทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายท างานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ ระบบขับถ่าย และระบบไหลเวียนโลหิต

ฟุตบอล เป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรม ที่รวมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ของมนุษย์เกือบทุกชนิด เช่น การวิ่ง หลบหลีก หลอกล่อ การแย่ง การรับ การส่ง การกระโดด การเตะ ตลอดจนการใช้เท้า ให้สัมพันธ์กับสายตาด้วย ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีกฎ กติกา

สรุป ผู้เล่น ฟุตบอล ก็ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎ กติกาการแข่งขัน

เพราะดังนั้นการเล่น ฟุตบอล ช่วยสอน ให้ผู้เล่นรู้จักความยุติธรรม ปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขต อันพึงควรกระทำ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้รู้จักการเคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฟุตบอล เป็นกีฬา ที่ส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ  สำหรับผู้เล่น ฟุตบอล ที่ดีย่อมมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน ของชาตินั้น

ยังเป็นหนทางที่ทำให้คนรู้จัก อันเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกทางหนึ่งด้วย กีฬาที่นิยมของชาวโรมันและชาวกรีกโบราณวิธีการเล่นคือ มีประตูคนละข้าง แล้วเตะลูกบอลไปยังจุดหมายที่ต้องการ เช่น จากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง การเล่นจะเป็นการเตะ

หรือการขว้างไปข้างหน้าฮาร์ปาสตัม หมายถึงการเหวี่ยงไปข้างหน้า การเล่นกีฬาฮาร์ปาสตัมในกรุงโรมดูเหมือนจะเป็นต้นกำเนิดของกีฬาซึ่งมีการ เล่นในสมัยกลาง

ในการเล่นฮาร์ปาสตัม ขนาดของสนามจะเล็กกว่าสนาม กีฬาซูเลอแต่จุดประสงค์ของ กีฬาทั้งสองคือ การนำลูกบอล ไปยังแดนของตน แต่เนื่องจากมีเสียงอึกทึกโครมครามจากการวิ่งแย่งลูกบอลซึ่งอาจจะทำให้เกิด อุบัติเหตุได้มากมายอันเป็นข้อห้ามของพระเจ้าจึงมีพระบรมราชโองการในนามของ พระเจ้าแผ่นดินห้ามเล่นกีฬาดังกล่าวในเมือง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *