หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ สลากกินแบ่ง ที่รับขึ้นรางวัล

สลากกินแบ่ง

ต้องเป็น สลากกินแบ่ง ในงวดปัจจุบัน เท่านั้นและรางวัลที่รับขึ้นเงินนั่นก็คือ รางวัลที่ 2 , รางวัลที่ 3 , รางวัลที่ 4 , รางวัลที่ 5 , รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 , รางวัลเลขหน้า 3 ตัว , รางวัลเลขท้าย 3 ตัว , รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 และ ส่วน สลากกินแบ่ง งวดอื่น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน สลากกินแบ่ง รัฐบาลโดยที่ เงื่อนไขอีกอย่างก็คือ สลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์

ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุและสำหรับช่วงเวลาในการับขึ้นเงินรางวัลสำหรับสามารถขึ้นเงิน สลากกินแบ่ง ได้ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไปโดยจะมีเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล เพิ่มเติมอีก ขอรับรางวัลเป็นเงินสด หรืออาจจะเลือกขอรับเงินรางวัล โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก

กรณีผู้ขอรับเงินรางวัล สลากกินแบ่ง แบบโอนเข้าบัญชีต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สำหรับบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม หรือบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และคุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่ง ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มี อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

สิ่งสำคัญที่สุดเลยต้องเป็นผู้ถูกรางวัล สลากกินแบ่ง รัฐฯ

ในทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 แค่นั้นแหละ หรือขึ้นรางวัลเงิน สลากกินแบ่งรัฐบาล กับธนาคารกรุงไทย มีการคิดค่าธรรมเนียมสลากกินแบ่งรัฐบาล จะหักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล นั่นหมายความว่าจะ ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมาย

และมีการคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วยส่วนในเงื่อนไขการขึ้นเงินรางวัลนั้น หากทำผ่านสาขาธนาคารผู้ที่ถูกรางวัล สลากของสํานักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล ก็สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1ฺ และด้านธนาคารก็จ่ายเงินรางวัล เฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียว เท่านั้นนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

ซึ่งหากกรณียอดเงินรวม หากไม่เกิน 20000 บาท วิธีขึ้นเงินหวย สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีต่างธนาคารได้ และในกรณียอดเงินรวมมากกว่า 20000 บาท แต่ไม่เกิน 100000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีต่างธนาคารเช่นกัน

สรุป สุดท้าย วิธีขึ้นเงินหวย สลากกินแบ่ง กรณีเงินเกิน 1 แสนบาท

ก็ยังสามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น ส่วนวิธีขึ้นเงินหวย สลากกินแบ่ง กับธนาคาร ธกส เงื่อนไขดีไม่แพ้กัน ส่วนการขึ้นรางวัลนั้น ในเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ซึ่ง สำหรับธนาคาร ธกส มีเงื่อนไข

ของผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสำนักงาน สลากกินแบ่ง รัฐบาล สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเท่านั้น สำหรับธนาคารแห่งนี้มีการคิดค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัลแต่ละรางวัลค่าอากรแสตมป์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลากรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.5 – 2 ของมูลค่าเงินรางวัลต้องเตรียม เอกสารที่ใช้ขอขึ้นรางวัลต้องมีการแสดงบัตรประชาชนและกรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport) รวมถึงอย่าลืมสิ่งนี้เลยคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับจริงนั่นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *